Online hulp

Online hulp

 Online therapie kent vele namen, maar vaak wordt hetzelfde bedoeld: psychische hulp via een online platform. Dit kan via de mail zijn, via chatsessies of met behulp van een voorgeprogrammeerd traject dat doorgelopen moet worden. Al deze vormen van e-health (zo wordt online therapie vaak wordt genoemd) kennen voordelen maar ook een paar nadelen. In dit artikel benoemen we een paar voor en nadelen.

 

Voor veel mensen is dit nog een grote stap om hulp te zoeken bij psychische klachten. Een bezoek aan de dokter laat zien dat je je niet lekker voelt en dat is geen probleem. De toegankelijkheid van online behandeling is dan ook een van de grootste voordelen van deze vorm van zorg. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat online hulpverlening ingezet kan worden om doelgroepen te bereiken die doorgaans worden uitgesloten. Denk aan mensen die weinig vrije tijd hebben, mensen die niet in de buurt van de stad wonen of dakloos zijn door klachten of lichamelijke problemen. En omdat er geen direct contact is met een psycholoog, is de drempel om hulp te zoeken al vele malen verlaagd.

Het meest voor de hand liggende nadeel van online therapie is het gebrek aan non-verbale communicatie, wat een belangrijk hulpmiddel is voor psychologen of counselors. Het is echter gebleken dat het behandeltraject in het online behandeltraject in veel gevallen gelijk is aan de conventionele behandeling. Uit deze onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat er door online hulp ook een werkrelatie ontstaat tussen de cliënt en de psycholoog. Er zijn zelfs onderzoeken die aantonen dat online therapie deze relatie beter evalueert dan regulier face-to-face contact

Een ander nadeel van online therapie is dat deze vorm niet voor iedereen geschikt is. Het wordt bijvoorbeeld afgeraden om ernstige psychische problemen via online hulp aan te pakken. Denk aan klanten met een psychische aandoening, schizofrenie of meerdere problemen. Daarnaast is online hulp niet geschikt voor mensen die moeite hebben om zich in geschreven woorden uit te drukken of die moeite hebben met computers. 

Vragen? Neem dan contact met ons op.