Klachten

Klachten

Dialoog- en online behandelplannen zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapieën. Efficiëntie is in principe kortdurend en klachtgericht. Daarom worden tijdens de behandeling de klachten die u wilt bespreken en/of de vragen die u beantwoord wilt zien besproken. Over het algemeen ligt de focus op het heden en de toekomst; wat belemmert je in het dagelijks leven en wat belemmert je vooruitgang. Soms is het nodig om terug te kijken naar het verleden en de oorsprong van bepaalde gedachten, gevoelens of gedragingen te onderzoeken.

De laatste jaren maken psychologen steeds meer gebruik van online therapie. Ook het onderzoek naar deze vorm van behandeling neemt toe. Zoals ik verwachtte, lijkt het effect van online therapie of internettherapie goed te zijn, zelfs even effectief als face-to-face therapie. Bovendien hadden degenen die online behandeling kregen na drie maanden veel minder symptomen van depressie en angst dan degenen die alleen face-to-face behandeling kregen. 

Vragen? Neem dan contact met ons op.