کارآموزی در شرکت های استخراج معدن در آفریقای جنوبی