Ondergewicht

Net als overgewicht is ondergewicht een groeiend probleem. Het treft vooral veel jonge meiden die willen voldoen aan het alsmaar onnatuurlijk wordende schoonheidideaal dat ons wordt voorgeschoteld door de media, mode-industrie en Hollywood.
In tegenstelling tot overgewicht is ondergewicht een veel directere en acutere bedreiging voor je gezondheid. Het risico op blijvende schade en zelfs vroegtijdig overlijden is dermate groot dat je deze problematiek zeer serieus moet nemen. Hoe eerder je ingrijpt in het proces hoe groter de kans op "volledig" herstel.
Ik wil je dan ook met klem adviseren om hulp in te roepen wanneer je ondergewicht hebt met anorexiegerelateerde aspecten. Zit je nog in het begin stadium dan is email-begeleiding uitermate geschikt om jou te helpen.
Ook voor ondergewicht zonder anorexiegerelateerde aspecten is email-begeleiding zeer geschikt.

Ben je echter iemand met een verder gevorderde vorm van anorexia dan wil ik je met klem adviseren om je aan te melden voor het reguliere proces. De risico's op blijvende schade of zelfs overlijden zijn gewoonweg te groot om het via email-behandeling aan te pakken. Snelle en intensieve (face tot face) behandeling is hierbij echt noodzakelijk.